HOME (DK)HOME (US)BIO (DK/US)EVENTS (DK)EVENTS (US)
TESTIMONIALS (DK)TESTIMONIALS (US)CONTACT/OrderingCELEBRITY PHOTOS

Helle Brisson 

MA in Spiritual Psychology Counselor / Life Coach

Guided Autobiography Instructor - Birren Center

NLP Practitioner

Reiki Master / Teacher

Past Life Regression Therapy
training by Brian Weiss, MD

Credit: Cover artwork for my book "Gently Touched by Angels" 
was created by my daughter, Gabby Gordon.
Gabby's an extraordinary singer/songwriter. For a link to 
her band's original music, visit: www.ebbandflow.band
"Ildengle Meditationskort" er ment som et smukt redskab ved meditation og kanalisering af beskeder fra ildenglene. Du kan benytte kortene alene eller i grupper og kan endda nyde dem med lukkede øjne.

Spred kortsættet som en vifte foran dig og træk et kort. Eller træk et kort direkte fra bunken. Det kort, der tiltrækker dig ligenu, er det rigtige kort til dig. Der er aldrig
et forkert kort og du kan trække flere. Sid med kortet 5-10 minutter i stille meditation og bed englene sende dig beskeder. Eller bed om svar på spørgsmål, du stiller. Vent
en stund på svar.

Hvis du ønsker mere uddybning, kan du vende kortet og nyde de beskeder, Helle fik under sin meditation på kortet. Kortet kan også trækkes og læses, som en hurtig og
daglig hilsen fra englene og kan også bruges til at give beskeder til andre. Lad dem vælge et kort, som du mediterer på. Bed englene om beskeder og fortæl vedkommende, hvad du får.

Efter hver meditation er det godt (i dine tanker) at rense energierne i kortene med lys og kærlighed. De er nu klar med fornyet energi og smukke beskeder fra englene.

Ildengle Meditationskort

sæt med 44 forskellige billeder og
tekst. Pris: 200 kr.

Video til brug af Ildenglekortene:
Klik her

For salg af englekortene: klik her:

I bogen: “Engletræf og Vingestrejf“ tager Helle læserne med på en rejse, ikke blot gennem
mange lande, men også gennem hendes personlige spirituelle udvikling og erkendelse. Denne
startede, da hun så sin første engel på hospitalet, hvor hun var indlagt som ganske lille og
frem til i dag, hvor hun professionelt arbejder med at åbne andre op overfor deres tro på
englene og guide dem videre på deres individuelle spirituelle rejse i livet.
Helle forsøger at afmystificere det at snakke med englene og de højere magter, og forsøger
i denne bog, at lære os, at det er i orden og næsten uundgåeligt at tvivle og famle sig frem,
som hun selv gjorde det i årevis. Helle giver via sine livsglade, jordnære og humoristiske beretninger om engletræf og vingestrejf vejledning og råd til læserne om, hvordan de kan bruge
og kommunikere med englene, der absolut eksisterer og kun er en tanke væk fra at hjælpe os.

​For salg af bog: klik her
Helle Brisson

Author, Writers Course Leader and Life Coach
Dansk                                                         English
Artikel af Charlotte Haase fra Nyt Aspekt: 
                Ildengle viser vej    klik her
Så er 3. og nyreviderede oplag af de populære “Ildengle Meditationskort” i handelen! De er evt. perfekte som julegave eller kalender gave!

Forsidefoto med helt nye beskeder fra englene er nu et ekstra kort i sættet på 44 kort, og kortene har nu numre.

Private, der køber kortsæt i jan/dec, får tilbudt Helles bog: ”Engletræf og Vingestrejf” gratis som e-bog (pdf-fil).
Den nye tids engle​!

Helle Brisson og Ingeborg Hjortsballe fandt i foråret ud af at nu måtte vi se englene på en ny måde, Som de optimistiske væsener de er, de støtter og vejleder os i det vi skal lære og være i her på Jorden. Sune Watts var straks med på ideen og skabte disse skønne ærkeengle, som minder os om at være i vores barnetro om at det bedste sker for os, når vi lytter til og tager ansvar for vores intuition og englenes støtte.

Du inviteres til at opleve glæde og livskraft i denne serie Den nye tids engle på farvestrålende plakater, postkort og køleskabsmagneter. 


​Mærk magien, når Ærkeenglen Michael kommer til dig med styrke og beskyttelse. Lad Raphael hjælpe dig med healing af dig selv og andre. Og få din egen personlige indretnings-ekspert, når Jophiel fremmer harmoni og skønhed i dine omgivelser.

Engle-eksperter Helle Brisson og Ingeborg Hjortsballe har i samarbejde med illustrator Sune Watts skabt disse billeder af Ærkeenglene med et let og glad udtryk. Ærkeenglene er her for at hjælpe os med at forstå livet og få det liv, vi ønsker os, så vi kan være på jorden med taknemmelighed, lethed og glæde. Gennem englene kan styrke og tillid vokse frem. Vi tror på, at der er hjælp at hente både til børn og voksne, når man retter sin opmærksomhed mod englene og samarbejder med dem.

Helle Brisson og Ingeborg Hjortsballe har begge samarbejdet med englene i mange år, og ser det som deres opgave at viderebringe og undervise i personlig udvikling gennem spiritualitet og engle-kontakt.

​Ide og tekster af Helle Brisson og Ingeborg Hjortsballe.  
Serie illustreret af Sune Watts (www.sunewatts.dk)

For priser og køb/ forhandling :​  Ingeborg Hjortsballe 
                                                    ingeborg@den6sans-vejle.dk        http://den6sans-vejle.dk

                                                    Bog og Mystik - Valby Langgade 82A, 2500 København

                                                    Det Spirituelle Center, Sønderbrogade 80, 8700 Horsens

++++++++++++++++++++++  +++++++++++++++++++++  ++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++


Postkort + små beskeder bagpå                      Sune Watts med Plakater                           Magneter