HOME (DK)HOME (US)BIO (DK/US)EVENTS (DK)EVENTS (US)
TESTIMONIALS (DK)TESTIMONIALS (US)CONTACT/OrderingCELEBRITY PHOTOS

Helle Brisson 

MA in Spiritual Psychology Counselor / Life Coach

Guided Autobiography Instructor - Birren Center

NLP Practitioner

Angel Therapy Practitioner® with advanced ATP training by Doreen Virtue, PhD 

Reiki Master / Teacher

Past Life Regression Therapy
training by Brian Weiss, MD

Credit: Cover artwork for my book "Gently Touched by Angels" 
was created by my daughter, Gabby Gordon.
Gabby's an extraordinary singer/songwriter. For a link to 
her band's original music, visit: www.ebbandflow.band
"Ildengle Meditationskort" er ment som et smukt redskab ved meditation og kanalisering af beskeder fra ildenglene. Du kan benytte kortene alene eller i grupper og kan endda nyde dem med lukkede øjne.

Spred kortsættet som en vifte foran dig og træk et kort. Eller træk et kort direkte fra bunken. Det kort, der tiltrækker dig ligenu, er det rigtige kort til dig. Der er aldrig
et forkert kort og du kan trække flere. Sid med kortet 5-10 minutter i stille meditation og bed englene sende dig beskeder. Eller bed om svar på spørgsmål, du stiller. Vent
en stund på svar.

Hvis du ønsker mere uddybning, kan du vende kortet og nyde de beskeder, Helle fik under sin meditation på kortet. Kortet kan også trækkes og læses, som en hurtig og
daglig hilsen fra englene og kan også bruges til at give beskeder til andre. Lad dem vælge et kort, som du mediterer på. Bed englene om beskeder og fortæl vedkommende, hvad du får.

Efter hver meditation er det godt (i dine tanker) at rense energierne i kortene med lys og kærlighed. De er nu klar med fornyet energi og smukke beskeder fra englene.

Ildengle Meditationskort

sæt med 44 forskellige billeder og
tekst. Pris: 200 kr.

Video til brug af Ildenglekortene:
Klik her

For salg af englekortene: klik her:

In her new book, Gently Touched by Angels, Helle Brisson takes the reader along on her personal journey through life; not only through the many countries she has lived in but also through her spiritual awakening. The journey continues through many lands and experiences to the present time when Helle is teaching others how to open up to receiving guidance and help from the angels.

With a positive down-to-earth attitude and great sense of humor, Helle shares her own stories to de-mystify how to communicate with the angels while reflecting on her experience overcoming the doubts she faced many times over the years. She makes the case that angels really exist and are only a thought away from helping us.

The 25 stories in Helle’s book are in chronological order starting in 1960 when Helle, as a young girl, saw her guardian angel in a hospital in Denmark when she was being treated for celiac disease. She then takes the reader through a young mother's experience of seeing her son’s guardian angel, to years later in Switzerland, where an angel appeared in front of her after a serious car accident. The journey includes wonderful angel experiences in Prague, London, Berlin and finally in San Diego where she and her family now live. 

Gently Touched by Angels is available in English in a sturdy high quality soft cover format.  Price: US$ 20 plus shipping

To order Gently Touched by Angels as a printed or e-book now:
 Click here to order
Helle Brisson

Author, Writers Course Leader and Life Coach
Attention all writers!

If you're an aspiring writer, or lacking the motivation to write creatively, I can help you remove your roadblocks and chart a path forward to writing your book.

With the experience of years coaching aspiring writers, I have created two courses which provide intensive writer's training in weekend and retreat formats, the next two of which are:

  • Two-day Kick-Start Your Writing (in one Weekend), January 20-21, 2018 in Toronto
  • ​Four-day Writer's Retreat, July 11-15, 2018 in Rangeley, Maine

For more details, please visit the Events (US) page of this site and watch the video testimonial below.

I'm a published author myself and you can read about my publications below. Right now, I'm busy working to publish the first in a series of children's books and creating two new decks of inspirational cards!

Love and joy!    Helle


Hear about Helle's writer's courses from Laura, a 2017 participant:
Dansk                                                         English
Artikel af Charlotte Haase fra Nyt Aspekt: 
                Ildengle viser vej    klik her
Så er 3. og nyreviderede oplag af de populære “Ildengle Meditationskort” i handelen! De er evt. perfekte som julegave eller kalender gave!

Forsidefoto med helt nye beskeder fra englene er nu et ekstra kort i sættet på 44 kort, og kortene har nu numre.

Private, der køber kortsæt i nov/dec, får tilbudt Helles bog: ”Engletræf og Vingestrejf” gratis som e-bog (pdf-fil).
“Spind din egen historie!"

Forfattercoach, forfatter og underviser Helle Brisson, er i Danmark i august/
september og afholder et forfatterkursus for dig, der virkeligt ønsker at få gang i din historie. 

​Forfatter Workshops:
    d. 31/8/18 i Vejle     Kl.13-19. - INFO: Klik her
    d. 2/9/18 på Fanø   Kl.13-19. - INFO: Klik her